Työ/ toiminta ei niinkään uuvuta ihmistä, vaan väärät asenteet työtä ja toimintaa kohtaan. Mm. Luterilaisuus on korostanut ihmisen ahkeruuden merkitystä, mutta ei vastaavasti levon ja palautumisen tärkeyttä. Tämä saattaa johtaa siihen, että ihminen kokee itsensä hyväksytyksi vain töitä paiskiessa ja lepoa on vaikea sallia hyvällä omallatunnolla. Tästä väistämättä seuraa niin henkistä kuin fyysistä väsymystä.

Asenteiden muuttamisessa olennaista on hyväksyminen! Hyväksymällä ne ominaisuudet itsessä, joita on koittanut aiemmin tuomita, ihminen pääsee tilanteeseen, jossa ulkopuolinen maailma ei enää määritä hänen arvoaan.
Näitä ominaisuuksia voi olla esim. saamattomuus, avuttomuus, kyvyttömyys..

Hyväksyminen vapauttaa pelosta kohdata itsessään näitä ominaisuuksia ja auttaa elämään omia rajojaan ja tuntemuksiaan kunnioittaen, mistä seuraa elämänvoiman lisääntyminen! Elämässä on paketti ” Valta, Voima, Viisaus ja Vastuu”, jos annat yhden pois, lähtee samalla kaikki muutkin! Mm.oman elämän ongelmista ulkopuolisten syyttäminen on juuri tätä vallan ja vastuun pois antamista. Silloin ei monesti ole kovin vahva olo, eikä sisäinen viisaus pääse antamaan vastauksia.

Ravinnolla ja liikunnalla on suuri merkitys niin henkiseen kuin fyysiseen jaksamiseen. Oikean tyyppinen ruoka vahvistaa ja hoitaa kehoa ja itselle sopiva liikunta hoitaa kehon lisäksi myös mielenterveyttä. Mm. näitä ja paljon muita asioita käsitellään Löydä kadonneet voimavarasi – kursseilla ja luennoilla.
Kurssit sisältävät harjoituksia, tehtäviä, keskusteluja ja workshoppeja.Seksuaalisuus on paljon enemmän kuin yksin tai yhdessä tapahtuva seksin harrastaminen, se heijastuu myös muille elämän osa-alueille.
Varsinkin ongelmat seksuaalienergian alueella haittaavat muita elämän osa-alueita. Se miten seksuaalisuus toimii meissä, kuvastaa luovuuttamme, jonka vastakohta on kaavamaisuus.
Luova ihminen osaa elää hetkessä, nauttia elämästä.
On eri asia elää elämää, kuin suorittaa elämää.

Aihetta voidaan käsitellä luentona tai workshopin tapaan.
Workshop sisältää luentoja, energiaharjoituksia, keskustelua ja mukavaa yhdessä oloa samanhenkisten ihmisten kanssa.
Tarkoituksenani on auttaa ymmärtämään mistä ongelmat johtuva ja mitä niille voi tehdä.